Hostel Deco

REGLER OG BETINGELSER FOR BOOKING OG OPPHOLD I DECO HOSTEL I KRAKOW

1. Resepsjonen i vandrerhjemmet er åpen døgnet rundt.

2. Senger i flersengsrom samt private rom leies ut per hotelldøgn.
Hotelldøgnet begynner på den første utleiedagen. Gjestene er velkomne hvilken tid som helst. Rommet eller sengen overlates til gjestenes rådighet så tidig som mulig i betraktning av at gjester som bodde i rommet den foregående natten er pliktet å sjekke ut kl. 11:00 og rommet skal ryddes etterpå.
Hotelldøgnet slutter kl. 11:00 og senest da skal gjesten forlate rommet og levere nøkkelen i resepsjonen. Utsjekkingen skjer i resepsjonen til og med når gjesten ikke er pliktet å levere nøkkelen.
Dersom gjesten ikke har fastsatt lengden på oppholdet ved booking av en seng i flersengsrom eller et privat rom, antar man at de er blitt utleid for et døgn.
Ønsker du å forlenge oppholdet må du melde fra om det i resepsjonen frem til kl. 10:00 på den dagen da utleietiden utløper. Vandrerhjemmet tilgodeser ønsket om forlengelse dersom ledige plasser er tilgjengelige.
Hvis gjesten ikke sjekker ut frem til kl. 12:00 blir gjesten belastet for det neste døgnet selv om vandrerhjemmet ikke kan garantere at oppholdet skal forlenges.
Dersom en seng i flersengsrom eller et privat rom ikke blir forlatt til kl. 12:00 og den sengen eller det rommet er blitt utleid for det kommende døgnet av en annen gjest, forbeholder seg vandrerhjemmet retten til å gå inn i rommet uten gjestens nærvær, pakke sakene hans eller hennes og ta dem til bagasjeoppbevaring.

3. Bookingen kan gjøres på vandrerhjemmets hjemmeside www.hosteldeco.pl ved bruk av kredittkort. I slik tilfelle blir bookingen automatisk bekreftet.
Bookingen kan også gjøres personlig i vandrerhjemmets resepsjon, per telefon ved å ringe (0048)12 631-07-45 eller via e-post (hostel@hosteldeco.pl). Bookingen er dog bindende først etter den er blitt bekreftet. Man kan bekrefte bookingen på to måter:
- med kredittkort - i og med man oppgir dets nummer og utløpsdato samtykker man i at vandrerhjemmet skal belaste ens kredittkort med romprisen for en natt ved manglende oppmøte eller sen avbestilling.
- betaling på forskudd for det første døgnet - skal gjøres innen 3 dager etter bookingen, om ikke annet er avtalt med resepsjonen. Hvis betalingen ikke skjer innen fristen, blir bookingen automatisk avlyst.

4. Bookingen kan avbestilles eller endres hvis gjesten melder fra om det til vandrerhjemmets resepsjon via e-post senest 48 timer før ankomstdato (dvs bookingen for 10 mai kan avbestilles frem til midnatt den 7 mai). I slik tilfelle sendes forskuddet tilbake til den konto som det er kommet fra og gjestens kredittkort blir ikke belastet med noen avgift. Ved sen avbestilling refunderes ikke forskuddet og gjestens kredittkort belastes med romprisen for en natt.

5. Hvis gjesten krever en faktura, må man melde fra om det til resepsjonen ved bookingen. Faktura til en bedrift kan utstedes senest den 7:e dagen etter betalingsdagen (dette gjelder både forskuddsinnbetaling til bankkonto og betaling av hele beløpet etter ankomsten). Faktura til privatpersoner utstedes senest 3 måneder etter betalingsdagen. Hvis fakturaen kreves senere, kan vandrerhjemmet ikke lengre utstede den.

6. Vandrerhjemmet kan bestemme minimum utleietid for en viss periode (f.eks. 3 døgn). I slik tilfelle må bookingen bekreftes med en forskuddsbetaling for hele perioden. Oppholdet kan ikke forkortes til færre døgn enn minimum utleieperioden. Ved sen avbestilling blir gjesten belastet for hele perioden.

7. Senger i flersengsrom samt private rom leies ut til konkrete personer. Alle gjester er pliktet å vise identitetskort ved innsjekking.
Det er ikke tillatt å utleie eller overlate private rom eller senger i flersengsrom til andre personer, selv om den oppholdstid som gjesten har betalt for ikke er slutt.

8. I flersengsrom er det senger (plasser) som leies ut derfor gjestene må regne med at de skal dele rommet med andre ukjente personer av begge kjønn. Senger i flersengsrom er egnet for kun en person.

9. Personer som ikke bor i vandrerhjemmet kan oppholde seg i gjestens rom mellom kl. 6:00 og 23:00.

10. Det skal være ro mellom kl. 6:00 og 23:00. Da er alle gjester pliktet å oppføre seg slik at de ikke forstyrrer andre gjester og beboere i nabohusene.

11. Den siste personen som forlater et flersengsrom og alle som forlater et privat rom burde sjekke om døren er låst og levere nøkkelen i resepsjonen. Tapt nøkkel må erstattes med 50 PLN.

12. Sengetøy og håndkler inngår i prisen. Sengene er ferdig oppredde og håndkler hentes fra resepsjonen mot et depositum på 10 PLN. Depositum refunderes når gjesten har levert det uskadde håndkleet til resepsjonen.

13. Ved lengre opphold ryddes rommene etter det tredje hotelldøgnet. Sengetøy byttes etter det syvende hotelldøgnet.

14. Vandrerhjemmet overlater til gjestenes rådighet såkalte felleslokaler: kjøkken, selskapsrom og hage. Gjestene bes holde orden i disse plasser.

15. Røyking er forbudt i hele vandrerhjemmet. Røyking er kun tillatt på anviste plasser dvs på balkonger og i hagen. Ved overtredelse av røykeforbudet har vandrerhjemmet rett å belaste gjesten med en avgift på 100 PLN som dekker kostnader til vask av gardiner, seng- og gulvtepper, sengetøy og andre tekstiler som finnes i rommet der røykeforbudet er blitt overtrådt.

16. På grunn av brannsikkerhet er det ikke tillatt å bruke dyppvarmere, strykejern og lignende apparater som ikke tilhører rommets inventar. Dette gjelder imidlertid ikke ladere eller strømadaptere til foto-, video- eller datautstyr.

17. Det er ikke tillatt å forflytte rommets inventar til andre rom hvis det ikke er blitt avtalt med personalet.

18. Etter etterspørsel tilbyr vandrerhjemmet gratis følgende tjenester:
* opplysninger om oppholdet og reisen
* vekking på avtalt tid
* oppbevaring av penger og verdisaker i en safe under gjestens opphold i vandrerhjemmet
* bagasjeoppbevaring før innsjekkingen og etter utsjekkingen
* låsbare skap (såkalte lockers)
* vask - tjenesten er tilgjengelig kun for individuelle gjester. En vask (maks. 5 kg) per booking er gratis. Det er vandrerhjemmets personale som betjener vaskemaskinen og tørketrommelen.
*internett - det finnes to allment tilgjengelige datamaskiner samt trådløst internett i hele bygningen (passordet for trådløs oppkobling henter man i resepsjonen)

19. Vandrerhjemmet forbeholder seg retten til å nekte å sjekke inn eller bortvise gjesten hvem sin oppførsel har brutt mot vandrerhjemmets regler eller regler for sosial omgang. I slik tilfelle refunderer vandrerhjemmet ikke betalingen for noen av netter.

20. Gjesten har fullt økonomisk ansvar for alt skadeverk eller ødeleggelse av gjenstander, utstyr og tekniske apparater som er blitt forårsaket av gjesten eller personer som har besøkt ham/henne.

21. Vandrerhjemmet er beskyttet døgnet rundt av sikkerhetsselskapet Juwentus.

22. Vandrerhjemmets felleslokaler er kameraovervåket døgnet rundt.

23. Vandrerhjemmet er ansvarlig for tap eller ødeleggelse av gjestens eiendom i den utstrekning som angis i art. 846-849 av privatretten i den forstand at disse gjenstander fantes i et låst rom. Som låst rom forstår man det låste privatrommet eller det låste skapet (s.k. lockers). Hengelåser til låsbare skap hentes fra resepsjonen mot et depositum på 10 PLN. Depositum refunderes når gjesten har levert den uskadde hengelåsen til resepsjonen.
Gjesten burde melde fra om skadeverk til resepsjonen med en gang etter at han/hun har oppdaget det.

24. Vandrerhjemmets ansvar for tap eller ødeleggelse av penger, verdipapirer, verdisaker eller gjenstander av vitenskapelig eller kunstnerlig verdi er begrenset dersom disse gjenstander ikke deponeres i resepsjonen.

25. Vandrerhjemmet er ikke ansvarlig for skadeverk eller tap av bil eller annet kjøretøy som tilhører gjesten.

26. Personlige gjenstander som gjesten har glemt kan etter hans/hennes ønske sendes til adressen som angis av gjesten. Det er gjesten som betaler forsendelsekostnader. Hvis vandrerhjemmet ikke får en slik oppfordring, vil disse gjenstander oppbevares under 3 måneder og slenges etterpå.

27. Vandrerhjemmets ledning og personale gjør sitt beste for at overnattingstjenester skal holde høyt nivå. Vi vill imidlertid påpeke at vandrerhjemmets tjenester av definisjon ikke holder samme standard som overnattingstjenester som tilbys av hotell. Gjesten som ikke er fornøyd med tjenestenes kvalitet bes henvende seg til resepsjonen så at vi kan reagere med en gang.

28. Gjesten har rett til å gjøre reklamasjon dersom han/hun oppdager mangler i tjenestenes kvalitet. Alle reklamasjoner tas i mot av resepsjonen.

VANDRERHJEMMETS LEDNING

Back
snapchat : ayman1915